Länkar till mer information om språkutveckling

För dig som jobbar med Språknätet och vill fördjupa dig har vi på denna sida samlat ett antal länkar. På dessa externa webbplatser hittar du mer information och resurser inom området barns språkutveckling.

Rikshandboken

Rikshandboken i barnhälsovård är ett metod- och kunskapsstöd för dig som jobbar i barnhälsovården. Följande avsnitt handlar om olika aspekter av barns språkutveckling:

Språkpiller

Att läsa tillsammans utvecklar ditt barns språk. Vi har samlat boktips och tips på språkstimulerande appar för barn 0-6 år. Vi kallar dem språkpiller. Språkpillren är indelade i tio kategorier utifrån det språkområde som tränas. Tipsen har tagits fram i samarbete mellan bibliotek, logopedi och Region Uppsala.

Bokstart

Kulturrådet har regeringens uppdrag att främja läsning och stimulera små barns språkutveckling genom Bokstart. På många håll runt om i landet bedrivs Bokstartsprojekt med medel från Kulturrådet. På webbplatsen Bokstart finns fördjupande information om språkutveckling och om läsningens betydelse.

Barnlogopedi Akademiska sjukhuset

Barnlogopedi på Akademiska sjukhuset har tips och information för dig som vill läsa mer i ämnet.

Hitta språket

Hitta språket drivs av den ideella föreningen Kodknäckarna. Här finns filmer, broschyrer och informationsblad riktade till vårdnadshavare samt läsning och länkar till forskning i ämnet. Filmerna finns på flera olika språk.

Tidig intervention

Webbsidorna är utvecklade av Habiliteringen i Uppsala län. Här finns tips om hur man kan stödja barn till kommunikation och lek. Under avsnittet Kom igång med bokläsning finns tips på hur man kan läsa tillsammans och en film som visar strategier för gemensam bokläsning. 

Artiklar på 1177.se

På 1177.se finns artiklar om språkutveckling hos barn 0 - 6 år.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek