Mentorskapsprogram inom dans

Vill du få stöd att utveckla dina konstnärliga idéer eller din dansverksamhet? Genom mentorskapsprogrammet inom dans kan du få hjälp med att bredda dina horisonter och inriktningen på din professionella karriär, metodutveckling eller konstnärlig idé, tillsammans med en mentor.

Region Uppsala genomför mentorskapsprogram inom dansområdet med syfte att stärka utövarna och dansen i Uppsala län. Programmet har som syfte att stödja konstnärligt utbyte, utveckla, stärka och höja kompetensen inom dansområdet genom att skapa bättre och hållbara förutsättningar att verka i länet.

Metoden bygger på erfarenhetsutbyte och nätverkande tillsammans med mentor. Urvalet av mentor matchas med den sökandes ansökan! Mentor är en erfaren koreograf/dansare/pedagog med stor kunskap och erfarenhet av att vara professionellt verksam inom dansområdet.

Vem kan delta?

Programmet riktar sig till dig som är verksam och utövare inom dansområdet som pedagog, koreograf eller dansare och har anknytning till eller är verksam i Uppsala län.

Programmets upplägg

Två träffar per månad under tre månader, där varje tillfälle är två timmar långt, totalt 12 timmar. Mötena planerar adept och mentor tillsammans. Efter avslutat program redovisas projektet inom en månad.

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Hitta på sidan