För dig som filmare

Som filmare har du möjlighet att söka produktionsstöd, vårt mentorskapsprogram och vårt internationella filmresidens. Du är också varmt välkommen att delta i vårt nätverk C-film.

Mentorskapsprogram för filmare

Region Uppsala har ett mentorskapsprogram inom filmområdet för dig som är professionell utövare inom filmområdet, och som är boende och verksam i Uppsala län. Nästa gång vi utlyser mentorskapet är i augusti 2024.

Programmet ger två personer möjlighet till utveckling av en filmidé genom stöd från en mentor antingen inom dokumentärfilm eller fiktion. Mentorerna är erfarna filmare/fotografer/regissörer/producenter med stor kunskap och erfarenhet i filmområdets olika villkor.

Internationellt filmresidens

Region Uppsala erbjuder residens inom filmområdet som sträcker sig över fyra veckor, den 1-27 oktober 2024, och ger en professionell filmare verksam i Europa möjlighet att vistas i Uppsala län.

Residenset ger en internationell filmare tid till egen förkovran och till inspirerande möten med regionala filmare och filmstudenter. I ett samarbete med Uppsala Kortfilmfestival förväntas filmskaparen presentera sitt arbete under festivalveckan. Professionella filmare från hela Europa är välkomna att söka.

Residenset är förlagt till Region Uppsala folkhögskola i Wik i Uppsala kommun och till Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, i Håbo kommun. Båda ligger naturskönt söder om Uppsala på 20 km respektive 45 km avstånd. På Region Uppsala folkhögskola i Wik, erbjuds sedan 2021 en ettårig kurs i Film och skådespeleri, och på Biskops-Arnö erbjuds både en ettårig dokumentärfilmlinje och en ettårig påbyggnadskurs.

Det här ingår i residenset

I residenset ingår boende på två folkhögskolor för en person, inklusive måltider under veckorna, och tre övernattningar i Uppsala i samband med Kortfilmfestivalen. Flygresan tur och retur till Sverige ingår, ihop med ett stipendium på 25 000 kr för vistelsen. Residenset bekostar inte resor inom landet, eller försäkringar.

I residenset ingår också att mottagaren föreläser alternativt håller en workshop för regionens filmare, och gör detsamma för studenterna på Region Uppsala folkhögskola i Wik respektive på Biskops-Arnös dokumentärfilmlinje. I samarbete med Uppsala Kortfilmfestival förväntas även ett publikt samtal i oktober som planeras i samråd med Kortfilmfestivalen.

Anmälan

Maila din ansökan senast den 30 april 2024. Läs mer om filmresidenset på Uppsala Kortfilmfestivals sida Region Uppsala International Film Residency 2024 | (Short Film Festival)

 

Kontakt

Kontakta oss för frågor kring mentorskapsprogram, residens och nätverk.

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film