Teknik för filmproduktion

Kultur och bildning har teknik för utlån som en del i att stödja uppländska filmskapare.

Vill du låna/hyra teknik av oss? Hör av dig till Louise Bown, Filmkonsulent.

Kameror

Stativ och stabilitet

Ljud

Belysning

Kringutrustning - övrigt

Kontakt

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film