Art 'n Fiber® – international residency for textile artists

Region Uppsala, in collaboration with the Quilt Academy of Sweden and Uppsala Municipality, is announcing the international artist residency Art ‘n Fiber® for artists living in Europe outside the Swedish border.

The residency aims to encourage individual creativity and international artist collaboration in textile art. The artist granted is invited to give an artist talk at the Uppsala Art Museum presenting their work and sharing the context of the stay at the residency.

The Open call for Art n Fiber residency will open in spring 2024.

Art 'n Fiber – internationellt residens för textilkonstnärer

Region Uppsala utlyser i samarbete med Svenska Quiltakademin och Uppsala kommun det internationella konstnärsresidenset Art ’n Fiber för konstnärer bosatta utanför Sveriges gränser med hemvist i Europa. Residenset vill uppmuntra skapande och internationellt konstnärssamarbete inom textilkonst. Utlysningen för nästa års residens öppnar våren 2024.

Kontakt/contact information

Frågor om ersättning och resa / questions regarding funding and travel:

Eira Langaas

E-mail: eira.langaas@regionuppsala.se

Phone: +46 72-064 67 97

Frågor om boende och vistelse / questions regarding stay and accommodations:

Katriina Flensburg

E-mail: info@quiltakademin.se

Phone: +46 73-387 77 26

Hitta på sidan