Tidigare konstuppdrag

Syftet med konstnärliga miljögestaltningar är att bidra till en stimulerande och humanistisk miljö inom Region Uppsalas verksamheter och göra konsten åtkomlig för invånare i hela länet.

Kontakta oss om konst

Har du tankar, idéer eller frågor om tidigare konstuppdrag? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Andreas Bjersby

Enhetschef konstenheten

Hitta på sidan