Litteratur

Vi strävar efter att stödja författare och stärka den kulturella infrastrukturen för litteraturen som konstområde i Uppsala län.

Arbetet med litteraturen som konstform handlar bland annat om att ge författare möjlighet till utbyten med kollegor, ökad kunskap om bokmarknaden samt möjligheterna att göra research.

Person som sitter vid bord och skriver med papper och penna

Läs- och litteraturfrämjande metoder och aktiviteter

Vi driver läsfrämjande verksamheter och litteratursatsningar som exempelvis Litteraturkarusellen och Shared Reading - Läsa tillsammans.

Mentorskapsprogram för dig som författare

Läs mer om vårt mentorskapsprogram som syftar till att stödja och utveckla ditt författarskap, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter.

Kontakta oss om litteratur

Har du tankar, idéer eller frågor om litteraturverksamheten? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Karin Ågren

Verksamhetsutvecklare bibliotek och litteratur