Mentorskapsprogram för dig som författare

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt författarskap? Har du fastnat i ett dilemma? Har du idéer du behöver utveckla? Ansök då om en plats i mentorskapsprogrammet för författare i Uppsala län. Du kan också söka som mentor om du vill vara med och inspirera och stötta ett författarskap

Mentorskapsprogrammet finns till för att:

  • stödja och utveckla författarskap
  • skapa relationer mellan författare
  • stärka det litterära nätverket
  • stimulera lärande
  • ta tillvara kunskaper och erfarenheter
  • ge möjligheter till reflektion, för både mentorer och adepter.

Programmet är processinriktat och en viktig del är att ge icke-etablerade bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen. Du som söker som adept ska vara boende och verksam i Uppsala län. Tidigare deltagare tycker att programmet varit givande, uppskattat och utvecklande.

Hur går det till?

Efter ansökningstiden är det Kulturutveckling Region Uppsala som gör matchningar av mentorer och adepter. Utvalda mentorer och adepter träffas fyra till fem gånger. Mentorer får arvode, enligt författarförbundets arvodesrekommendationer, adepter får inte arvode, men förmånen att gå programmet.

Region Uppsala har genom den statliga kultursamverkansmodellen och i den regionala kulturplanen ett uppdrag att arbeta litteraturfrämjande.

Deltagare i mentorskapsprogrammet våren 2024

Kerstin Norborg & Maria Ripenberg
Mia Skott & Caroline Bergström
Linda Åhgren & Helena Bjurbom

Kontakta oss om litteratur

Har du tankar, idéer eller frågor om mentorskapsprogrammet? Mejla eller ring oss!

Karin Ågren

Verksamhetsutvecklare bibliotek och litteratur