Teater

Vårt uppdrag är att främja teaterverksamheten i länet genom utvecklingsprojekt, omvärldsbevakning och nätverksskapande. Verksamheten inom teaterområdet bygger till stor del på samverkan med olika aktörer – lokalt, regionalt och nationellt.

Mentorskapsprogram

Mentorskapsprogram för dig som är verksam inom teaterområdet.

Teaterresidens

Residens för dig som arbetar professionellt inom teaterområdet.
En hand letar bland papper på ett bord

Manusutveckling och nyskriven dramatik

Manusutvecklingsprojekt för dig som är dramatiker eller fri grupp, och projekt inriktat på dramatik för ungdomsensembler.
Tomma teaterstolar framför teaterscen

För dig som är arrangör

Läs mer om bland annat fortbildning för exempelvis riksteaterföreningar, gästspelscener och kulturföreningar.

Nätverk för drama- och teaterpedagoger

Välkommen på våra nätverksträffar!

Mer om vårt uppdrag

För professionellt verksamma inom teater och drama anordnar vi exempelvis residens, mentorskapsprogram, nätverksträffar och fortbildningar. Vi medarrangerar även utbudsdagar, ger arrangörsstöd till offentliga scenkonstföreställningar samt ingår i samverkansprojekt med olika aktörer och organisationer.

För att stödja länets lokala scenkonstföreningar anordnar vi till exempel fortbildning- och samverkansträffar för arrangörer, gästspelscener och kulturföreningar. Genom detta vill vi bidra till utöka länets scenkonstutbud, bredda publiken och utveckla arrangörskapet.

Vi har riktade insatser som möjliggör för unga att både ta del av professionell teater och göra egna teateruppsättningar. 

Kontakta oss om teater

Har du tankar, idéer eller frågor om teaterverksamheten? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater