Arrangörsutveckling

För att stödja länets lokala arrangörsaktörer anordnar vi till exempel fortbildning- och samverkansträffar för exempelvis riksteaterföreningar, gästspelscener och kulturföreningar.

Vi delar även ut ekonomiskt stöd till professionella scenkonstföreställningar, medarrangerar utbudsdagar samt ingår i samverkansprojekt med olika arrangörsorganisationer. Genom detta vill vi bidra till att utöka och tillgängliggöra länets scenkonstutbud, bredda publiken och utveckla arrangörskapet.

ScenKOLL24 – utbudsdag

ScenKOLL är Sveriges största utbudsdag för scenkonst för turné. Under denna årliga utbudsdag möts över 350 arrangörer från tio regioner i Mellansverige och cirka 55 teatergrupper från hela landet. Syftet med dagen är att arrangörer och producenter ska mötas och få ta del av ett turnébart offentligt teater- och scenkonstutbud för vuxna och unga vuxna. Region Uppsala och Riksteatern Uppsala län är två av parterna som stödjer och medarrangerar denna utbudsdag.

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater