Manusutveckling och nyskriven dramatik

Region Uppsala anordnar projekt för att stödja nyskriven dramatik. Ett av dessa är ett manusutvecklingsprojekt för dramatiker och professionellt verksamma inom teater i länet. För unga skapare samarbetar vi med Riksteatern kring projektet Länk. 

Manusutveckling för dramatiker

Projektet är en del av Region Uppsala olika verksamheter som syftar till att stödja och främja samtida dramatik och utveckla nya former för sceniskt berättande.

Länk – nya pjäser för unga ensembler

Region Uppsala samverkar med Riksteatern för att unga amatörensembler ska få framföra nyskriven dramatik och skapa möten med professionella teateraktörer.

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan