Länk – nya pjäser för unga ensembler

Region Uppsala har även riktade insatser som möjliggör för unga att både ta del av nyskriven dramatik av några av landets främsta dramatiker och att göra egna teateruppsättningar utifrån dessa. Därför samordnar vi tillsammans med Riksteatern projektet Länk som innebär att nyskriven dramatik framförs av skolensembler och unga amatörensembler (15–20 år).

Regional Länk-festival 

Under 12–14 april 2024 anordnar Region Uppsala tillsammans med Riksteatern Uppsala län och Gottsunda dans & teater en regional Länk-festival där sex ungdomsensembler visar sina föreställningar.

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan