Mentorskapsprogam inom teater

Vill du få stöd att utveckla dina konstnärliga idéer eller din verksamhet inom teaterområdet? Vill du komma vidare med och få nya perspektiv på ditt projekt, din karriär eller ditt manus? Ansök till mentorskapsprogrammet för professionellt verksamma inom teaterområdet i Uppsala län!

Under hösten 2023 utlyser Region Uppsala Mentorskapsprogram – Teater 2024. Programmet syftar till att främja konstnärliga utbyten för att utveckla och tillvarata praktiker, kunskaper och metoder hos yrkespersoner inom teaterområdet samt ge möjligheter till fördjupande reflektion för både mentorer och adepter.

Vem kan söka?

Mentorskapsprogram - Teater kan sökas av dig som är professionellt verksam inom teaterområdet i länet (exempelvis scenografer, dramatiker, regissörer, skådespelare eller kostym-, ljud- och ljusdesigners). Du som ansöker vill utveckla dig inom ditt område och ditt konstnärskap med stöd, kunskap och erfarenhet från en annan etablerad yrkesperson. Både du som är etablerad och du som är i början av din yrkeskarriär och vill få bättre förutsättningar att etablera dig i länet är välkomna att söka.

Programmets upplägg

Utvalda adepter och mentorer kommer att träffas vid fem tillfällen under perioden februari – april 2024 (ungefär 3 timmar per mötestillfälle). Representant från Kulturutveckling (Region Uppsala) är med vid ert första möte, men därefter planerar adept och mentor resterande mötesupplägg tillsammans. Även förberedelsetid mellan träffarna ingår. Efter avslutat program redovisas erfarenheterna från programmet skriftligt av både adept och mentor inom en månad.

Ansökan till mentorskapsprogrammet

  • Skriv ett brev om vilken yrkesinriktning inom teaterområdet du har och varför du vill delta som adept i Mentorskapsprogrammet – Teater, vårterminen 2024.
  • I din ansökan ska du även beskriva vad du skulle vilja få stöd att utveckla, gärna kopplat till ett projekt, en metod eller en konstnärlig idé.
  • Bifoga även CV/meritförteckning.
  • Skicka gärna in ansökningsdokumenten i PDF-format.

Skicka din ansökan till anni.gustafsson@regionuppsala.se med ämnesraden ”Mentorskapsprogram - Teater, Vt. 2024”.

Ansök senast söndagen den 12 november 2023.

Adepten matchas med mentor av Kulturutveckling (Region Uppsala) utifrån inkomna ansökningar. Mentorn väljs ut i dialog med adepten utifrån adeptens arbetsområde eller projektidé. Vi prioriterar adepter bosatta och verksamma i Uppsala län.

Kontakta oss om mentorskapsprogram inom teater

Har du frågor om mentorskapsprogram? Mejla eller ring oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater