Mentorskapsprogam inom teater

Vill du få stöd att utveckla dina konstnärliga idéer eller din verksamhet inom teaterområdet? Vill du komma vidare med och få nya perspektiv på ditt projekt, din karriär eller ditt manus? Ansök till mentorskapsprogrammet för professionellt verksamma inom teaterområdet i Uppsala län!

Under hösten 2023 utlyser Region Uppsala Mentorskapsprogram – Teater 2024. Programmet syftar till att främja konstnärliga utbyten för att utveckla och tillvarata praktiker, kunskaper och metoder hos yrkespersoner inom teaterområdet samt ge möjligheter till fördjupande reflektion för både mentorer och adepter.

Vem kan söka?

Mentorskapsprogram - Teater kan sökas av dig som är professionellt verksam inom teaterområdet i länet (exempelvis scenografer, dramatiker, regissörer, skådespelare eller kostym-, ljud- och ljusdesigners). Du som ansöker vill utveckla dig inom ditt område och ditt konstnärskap med stöd, kunskap och erfarenhet från en annan etablerad yrkesperson. Både du som är etablerad och du som är i början av din yrkeskarriär och vill få bättre förutsättningar att etablera dig i länet är välkomna att söka.

Programmets upplägg

Utvalda adepter och mentorer kommer att träffas vid fem tillfällen under perioden februari – april 2024 (ungefär 3 timmar per mötestillfälle). Representant från Kulturutveckling (Region Uppsala) är med vid ert första möte, men därefter planerar adept och mentor resterande mötesupplägg tillsammans. Även förberedelsetid mellan träffarna ingår. Efter avslutat program redovisas erfarenheterna från programmet skriftligt av både adept och mentor inom en månad.

Ansökan 2024

Ansökan till Mentorskapsprogram – Teater 2024 är stängd.

Vill du söka? Nästa utlysning av mentorskapsprogram Teater kommer att ske under hösten 2024.

Antagen mentor och adept 2024  

Porträtt av Joar Lemhagen och Andrea Geurtsen

Mentorn Andrea Geurtsen och adepten Joar Lemhagen är utsedda till Region Uppsalas mentorskapsprogram inom teaterområdet 2024.  Vårens program kommer att genomföras under perioden februari till maj 2024. 

Adepten Joar Lemhagen har tidigare utbildat sig vid bland annat Boulevardteaterns teaterskola, gjort praktik på Västanå teater och studerat teaterregi samt clownteknik. Han rör sig dock fritt mellan olika konstformer och yrkesroller. Han har varit dansare, sångare, regissör, författare, gycklare, kostymör, illustratör och mer. I sitt konstnärskap inriktar han sig ofta på hur det är att existera i mellanrummet utanför ramarna. Han har till exempel skapat och framfört musikaliska scenkonstföreställningar om ensamhet, gjort ett brädspel om könsroller och regisserat kortfilm om mellanrummet mellan livet och döden. 

Mentorn Andrea Geurtsen är teaterkonstnär, skådespelare och regissör som verkat i Uppsala de senaste 15 åren. Hon är sedan fem år konstnärlig ledare för Uppsalas Fria Teater där hon skapar stor teater med små medel, från idé via dramatisering, scenografi, kostym, ljudsättning och regi.  

Adepten har matchats med mentorn av Region Uppsala i dialog med adepten utifrån relevant kompetens för adeptens arbetsområde och projektidén i ansökan.   

Läs mer

https://www.uppsalasfriateater.com/

Kontakta oss om mentorskapsprogram inom teater

Har du frågor om mentorskapsprogram? Mejla eller ring oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater