Teaterresidens

Region Uppsala ger årligen ut ett residens inom teaterområdet. Residensets syfte är att erbjuda ett tillfälle till fördjupning och utveckling av den egna konstnärliga verksamheten samt möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med eventuellt inbjudna medsökande.

Professionellt verksamma inom teaterområdet, både i Uppsala län och i hela landet, är välkomna att söka och det går även bra att bjuda in medsökande från andra konstområden.

Mottagarna erhåller stipendium om 15 000 kronor, kostnadsfritt boende, mat samt tillgång till stor studio under residensperioden. Residenset anordnas på Region Uppsalas folkhögskola Wik och gäller max 4 personer, men det går även bra att ansöka för endast en person.

Residenset innebär inget krav på att producera ett färdigt verk under vistelsetiden. För att möjliggöra konstnärliga utbyten ska dock residensmottagarna genomföra någon form av aktivitet för kursdeltagare på RUFHS Wik under residensperioden, exempelvis en work-in-progress-visning, öppen repetition, hålla en workshop eller ett föredrag.

Residens hösten 2024

Under 2024 kommer residensperioden att äga rum mellan den 4:e och 12:e november 2024.

Residensmottagarna bor i enkelrum på Region Uppsala folkhögskola Wik och måltiderna serveras i skolans matservering.

Ansökan

  • Beskriv kortfattat vem du/ni är, vilken yrkesinriktning och verksamhet inom teaterområdet du/ni har.
  • Beskriv vad du/ni vill utveckla under residensperioden; gärna kopplat till ett projekt, en metod eller en konstnärlig idé.
  • Bifoga CV/meritförteckning och kontaktuppgifter till samtliga medsökande.
  • Bifoga gärna länkar till webbsidor, videoklipp eller liknande information om tidigare arbeten.

Ansök senast den 21 april 2024.

Ansökan skickas till anni.gustafsson@regionuppsala.se med ärendetext ”teaterresidens hösten 2024”. 

Efter sista ansökningsdag utifrån inkomna ansökningar, fattas beslut inom cirka 4 veckor. I referensgruppen för urvalet ingår representanter från kulturutveckling, Region Uppsala.

Här kan du ta del av hur Region Uppsala behandlar dina personuppgifter. 

Kontakta oss om residens

Har du frågor? Mejla eller ring oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater