Teaterresidens

Region Uppsala ger årligen ut ett residens inom teaterområdet. Residensets syfte är att erbjuda ett tillfälle till fördjupning och utveckling av den egna konstnärliga verksamheten samt möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med eventuellt inbjudna medsökande.

Professionellt verksamma inom teaterområdet, i hela landet, är välkomna att söka och det går även bra att bjuda in medsökande från andra konstområden.

Mottagarna erhåller stipendium på 15 000 kronor, kostnadsfritt  boende, mat samt tillgång till studio under residensperioden.

Residenset anordnas på Region Uppsala folkhögskola i Wik och gäller max fyra personer. Det går även utmärkt att ansöka för endast en person. Boende för residensmottagarna är på folkhögskolans internat i enkelrum med toalett, dusch och gemensamt vardagsrum och kök. 

Residenset innebär inte krav på slutproduktion, men för att konstnärliga utbyten ska kunna ske bör residensmottagarna genomföra någon form av aktivitet för kursdeltagare på Region Uppsala folkhögskola under residensperioden. Exempelvis en work-in-progress-visning, öppen repetition, workshop eller ett föredrag.

Ansök om residens

Känner du dig sugen på att söka? Nästa utlysning av teaterresidens kommer att ske under början av våren 2024. 

Läs mer om mottagarna av residens år 2023.

Kontakta oss om residens

Har du frågor om teaterresidens? Mejla eller ring oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater