Statistik och analyser

Region Uppsala följer utvecklingen i länet. Genom att analysera länets förutsättningar skapar vi nödvändig kunskap för utveckling. Vi sprider analyser och rapporter för att bidra till insiktsfulla och genomtänkta åtgärder, hållbar utveckling och tillväxt samt goda livsvillkor för invånarna.

Rapporter och analyser om länet publiceras löpande. På så sätt vill vi öka kunskapen och intresset kring utveckling och tillväxt i Uppsala län. Ta del av statistik, rapporter och analyser grupperade utifrån länets övergripande förutsättningar och den regionala utvecklingsstrategins strategiska utvecklingsområden:

  • En region för alla.
  • En nyskapande region.
  • En hållbart växande region.

Övergripande analyser

Läs övergripande rapporter och analyser om länet, till exempel kring befolkning och demografi. Ta även del av länets övergripande nulägesanalys och omvärldsanalys.

En region för alla

Fördjupa dig i rapporter och analyser som kopplar an till det strategiska utvecklingsområdet En region för alla. Exempel på områden du kan läsa om är folkhälsa, livsvillkor och segregation.

En nyskapande region

Läs rapporter och analyser som kopplar an till det strategiska utvecklingsområdet En nyskapande region. Vill du till exempel läsa om länets näringsliv och kompetensförsörjning klickar du in här.

En hållbart växande region

Ta del av rapporter och analyser som kopplar an till det strategiska utvecklingsområdet En hållbart växande region. Hitta exempelvis kunskap om gränsregionala flyttningar eller hur många som har möjlighet att cykelpendla till arbetet eller skolan.

Kontakt

Stefanie Bastani

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor

Hitta på sidan