Statistik och analyser

Region Uppsala följer utvecklingen i länet. Genom att analysera länets förutsättningar skapar vi nödvändig kunskap för att utveckla vårt län. Vi sprider våra analyser och rapporter för att bidra till mer insiktsfulla och genomtänkta förslag till åtgärder, för att skapa goda livsvillkor för invånarna.

Rapporter och analyser om länet publiceras löpande i rapporter. På så sätt vill vi öka kunskapen och intresset kring utveckling och tillväxt i Uppsala län.

Uppsalakonjukturen

Samhällsekonomisk utveckling i Uppsala län.

Länsanalyser

Arbetsmarknad och befolkningsprognos i Uppsala län.

Rapporter

Samhällsutvecklingen i Uppsala län. 

Kontakt

Anders Bergquist

Handläggare

Hitta på sidan