En hållbart växande region

Rapporter och analyser inom det strategiska utvecklingsområdet En hållbart växande region. Exempel på områden du kan läsa om här är gränsregionala flyttningar och cykelbarheten för dagliga resor.

En hållbart växande region - länkar

Kontakt

Caroline Strömbäck

Strategi- och planeringschef

Hitta på sidan