En hållbart växande region

Rapporter och analyser inom det strategiska utvecklingsområdet En hållbart växande region. Exempel på områden du kan läsa om här är gränsregionala flyttningar och cykelbarheten för dagliga resor.

En hållbart växande region - länkar

Kontakt

Stefanie Bastani

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor

Hitta på sidan