En nyskapande region

Rapporter och analyser inom det strategiska utvecklingsområdet En nyskapande region. Exempel på områden du kan läsa om är länets näringsliv och kompetensförsörjning.

Rätt kompetens på rätt plats

Matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb har försämrats i Sverige de senaste åren. Det råder stor kompetensbrist inom många områden samtidigt som det finns ett överskott av individer som inte matchar den kompetens som efterfrågas.

Rapporten Rätt kompetens på rätt plats studerar hur matchningen mellan gymnasial yrkesutbildning och yrke ser ut i Uppsala län. Kontakta oss om du är intresserad av rapporten Rätt kompetens på rätt plats. 

Kontakt

Stefanie Bastani

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor