En nyskapande region

Rapporter och analyser inom det strategiska utvecklingsområdet En nyskapande region. Exempel på områden du kan läsa om är länets näringsliv och kompetensförsörjning.

En nyskapande region - länkar

Kontakt

Hitta på sidan