En region för alla

Rapporter och analyser som kopplar till det strategiska utvecklingsområdet En region för alla. Exempel på områden du kan läsa om här är folkhälsa, livsvillkor och segregation.

En region för alla - rapporter och analyser

Mår alla bra?

En rapportserie om jämlik hälsa bland unga i Mellansverige. Serien har tagits fram i samarbete mellan Region Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro. Rapporterna bygger på underlag från länens Liv och hälsa ung-undersökningar.

Interna statistikkällor

Externa statistikkällor

Kontakt