Övergripande analyser

Här finner du mer övergripande rapporter och analyser om länet, till exempel kring befolkning och demografi. Här finns även länets övergripande nulägesanalys och den regionala utvecklingsstrategins indikatorsuppföljning.

Övergripande analyser - länkar

Kontakt

Angelica Kristiansson Åström

Hitta på sidan