Övergripande analyser

Övergripande rapporter och analyser om länet, till exempel kring befolkning och demografi. Här finns även länets övergripande nulägesanalys och omvärldsanalys.

Övergripande analyser

Stefanie Bastani

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor

Hitta på sidan