Övergripande analyser

Övergripande rapporter och analyser om länet, till exempel kring befolkning och demografi. Här finns även länets övergripande nulägesanalys och omvärldsanalys.

Övergripande analyser - länkar

Caroline Strömbäck

Strategi- och planeringschef

Hitta på sidan