Lägesrapport och RUS-uppföljning

Nedan finns Region Uppsala lägesrapport i form av interaktiva Power BI-rapporter. Rapporternas uppdelning följer den regionala utvecklingsstrategins delar: En region för alla, en hållbart växande region, och en nyskapande region.  

Rapporterna ger möjlighet att på ett snabbt och enkelt sätt kunna följa utvecklingen i länet med hjälp av ett stort antal indikatorer. Diagrammen uppdateras regelbundet med nya data.   

Analysgruppen på avdelningen för regional utveckling presenterar och sammanfattar lägesrapportens trender och särskilda händelser en gång per år. Kontakta oss för mer info. 

1 En region för alla

2 En hållbart växande region

3 En nyskapande region

Kontakt

Stefanie Bastani

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor