Föräldraskap i familjen

Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat föräldrastödsprogram som syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter.

Vad är PYC?

PYC är ett evidensinformerat föräldraskapsprogram som bygger på förälderns delaktighet och inflytande. Initialt utvecklades programmet till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Men PYC har även visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd.

PYC är utvecklat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien.

Utbildning

För att använda programmet behöver yrkesverksamma genomgå grundutbildningen som omfattar 3,5 dag. Metodstöd ges därefter i grupp vid sju tillfällen ca en gång i månaden.

Mer information om programmet och anmälan till utbildningarna i Sverige finner du på www.pyc.se

Är du yrkesverksam inom Uppsala län kan du göra en intresseanmälan för en kostnadsfri utbildningsplats.

Det finns sedan 2024 en länsövergripande strategi för kompetensutveckling i föräldrastödsprogrammet PYC då SUF-Kunskapscentrum är samfinansierad av kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala. Det innebär att det finns ett visst antal kostnadsfria platser att fördela per år och kommun för anställda som omfattas av samverkansavtalet.

Hitta på sidan