Föräldraskap

Att vara förälder är alltid en utmaning och för en person med kognitiva svårigheter är ett föräldraskap i regel förknippat med ett behov av anpassat stöd. SUF-Kunskapscentrums uppdrag omfattar föräldraskap inom områdena nedan.