Föräldraskap

Att vara förälder är alltid en utmaning och för en person med kognitiva svårigheter är ett föräldraskap dessutom ofta förknippat med behov av anpassat stöd. SUF-Kunskapscentrums uppdrag omfattar föräldraskap inom följande områden.