Forskning-Föräldraskap vid kognitiva svårigheter

Ta del av pågående och tidigare forskning och utvecklingsarbete som initierats av och som involverar SUF-Kunskapscentrum. Här presenteras också ett urval av andra aktörers forskning inom området för föräldraskap vid kognitiva svårigheter.