Föräldraskap, kognitiva svårigheter och barns utveckling

Denna litteraturstudie undersökte vilken kunskap som finns om barns utveckling när föräldrar har intellektuell funktionsnedsättning (IF). Flertalet studier har jämfört barnens utveckling med barn vilkas föräldrar inte har IF, och resultaten varierar; emedan flera studier funnit ökade risker har andra, med hänsyn till kontextuella riskfaktorer, funnit normativ utveckling.

Children of parents with intellectual disability: Facing poor outcomes or faring okay? (Collings & Llewellyn, 2012)