Föräldrastödsprogram till föräldrar med kognitiva svårigheter

Denna kunskapsöversikt sammanfattar forskning kring effekter av föräldrastöd till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF). De tjugo studier som identifierades fokuserade på basal omsorg, säkerhet, näring, problemlösning, förälder-barn interaktioner och gränssättning, och fann positiva resultat av anpassade, beteendeorienterade interventioner.

Parenting education for parents with intellectual disabilities: A review of outcome studies (Feldman, 1994)

 

Denna kunskapsöversikt sammanfattar forskning kring effekter av föräldrastöd till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF). De sju studier som gjorts sedan Feldmans (1994) översikt, fann positiva resultat av anpassat, individuellt, beteendeorienterat stöd i hemmiljö.

Review of Parent Training Interventions for Parents with Intellectual Disability (Wade, Llewellyn, & Matthews, 2008)

 

Denna kunskapsöversikt undersökte effekter av föräldrastöd till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF), med fokus på randomiserade kontrollerade studier. De fyra studier som identifierades hade använt olika interventioner och haft olika fokus, och bedömdes vara av relativt låg metodologisk kvalitet, men indikerade positiva effekter.

Parent training interventions for parents with intellectual disability (Coren, Ramsbotham, & Gschwandtner, 2018)