Psykisk hälsa, trauma och föräldraskap

Denna studie undersökte psykisk ohälsa hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) i relation till uppväxttrauman och föräldraskap. Nästan hälften led av psykisk ohälsa och majoriteten hade erfarit trauman. Traumatiska erfarenheter i barndomen, speciellt emotionella övergrepp, ökade också risken att sociala myndigheter registrerat oro kring deras barn

Prevalence of Psychopathology Across a Service Population of Parents With Intellectual Disabilities and Their Children (McGaw, Shaw, & Beckley, 2007)

 

Denna studie sökte identifiera riskfaktorer i föräldraskap för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Traumatiska erfarenheter i föräldrarnas uppväxt, och samtida andra svårigheter utöver IF, differentierade mellan vilka som bedömdes som ”hög-risk” och ”låg-risk” föräldrar, men föräldrarnas intelligenskvot kunde inte särskilja mellan hög och låg risk.

Predicting the unpredictable? Identifying high-risk versus low-risk parents with intellectual disabilities (McGaw, Scully, & Pritchard, 2010)