Socialt stöd och föräldrastress

Denna frågeformulärstudie studie undersökte föräldrastress hos föräldrar med IF i relation till beteendeproblem hos barnen och betydelsen av kontextuella faktorer. Föräldrastress var vanligt och hängde samman med beteendeproblem hos barnen, men ett stort socialt nätverk utgjorde en skyddsfaktor.

Parenting stress and child behaviour problems among parents with intellectual disabilities: the buffering role of resources (Meppelder, Hodes, Kef, & Schuengel, 2015)

 

Denna studie undersökte psykisk hälsa hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) i relation till föräldrabeteende, barns utveckling och kontextuella faktorer. Psykiska ohälsa och begränsat socialt stöd ökade risken för svårigheter med föräldrabeteende, och utgjorde en mekanism mellan socioekonomisk utsatthet och svårigheter med föräldrabeteende.

Parent mental health as a mediator of contextual effects on parents with intellectual disabilities and their children (Wade, Llewellyn, & Matthews, 2015)

 

Denna studie undersökte föräldrastress hos föräldrar med intellektuellt funktionshinder (IF) i relation till stödbehov, socialt stöd och förälder-barn interaktioner. Föräldrarna skattade mycket höga nivåer av föräldrastress, framförallt då de upplevde stödbehov som inte möttes, och tillfredställelse med stöd hängde samman med positiva förälder-barn interaktioner.

Relationships between social support, stress and mother-child interactions in mothers with intellectual disabilities (Feldman, Varghese, Ramsay, & Rajska, 2002)