Teoretiska modeller – föräldraskap i kontexten av kognitiva svårigheter

Denna kunskapsöversikt beskriver Feldmans kontextuella modell kring föräldraskap hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och diskuterar ny, relevant forskning. Modellen, liksom forskning, betonar betydelsen av faktorer utöver IF i sig, såsom uppväxterfarenheter, socialt och professionellt stöd, socioekonomiska förutsättningar, traumatiska erfarenheter och hälsa.

Recent Trends and Future Directions in Research Regarding Parents with Intellectual and Developmental Disabilities (Feldman & Aunos, 2020)