Teoretiska modeller – föräldraskap i kontexten av kognitiva svårigheter

Denna kunskapsöversikt beskriver Feldmans kontextuella modell kring föräldraskap hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och diskuterar ny, relevant forskning. Modellen, liksom forskning, betonar betydelsen av faktorer utöver IF i sig, såsom uppväxterfarenheter, socialt och professionellt stöd, socioekonomiska förutsättningar, traumatiska erfarenheter och hälsa.

Recent Trends and Future Directions in Research Regarding Parents with Intellectual and Developmental Disabilities (Feldman & Aunos, 2020)

 

Denna systematiska kunskapsöversikt undersökte sambandet mellan psykisk ohälsa och socialt stöd hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF), grundat i en teoretisk modell (Sterling, 1998). Forskarna finner risk för psykisk ohälsa, begränsat socialt stöd och ett samband mellan de två. Forskarna noterar även att interventioner som ökat socialt stöd också medfört ökad psykisk hälsa.

Psychological Well-Being and Social Support for Parents With Intellectual Disabilities: Risk Factors and Interventions (Darbyshire & Stenfert Kroese, 2012)