Anpassad kunskap och konkreta erfarenheter kan öka elevernas förmåga att göra informerade val om framtida föräldraskap

Denna studie undersökte effekten av en modell som utformats för att ge underlag till informerade val om framtida vuxenliv och föräldraskap, bland gymnasieelever (16-21 år) med intellektuell funktionsnedsättning.

Elever (108 ungdomar) med intellektuell funktionsnedsättning lottades till att antingen få arbeta med modellen under 13 veckor eller att som kontrollgrupp vänta till nästa termin med att få arbeta med modellen. Modellen innefattade det anpassade samtalsmaterialet ”Vad jag önskar” och ”Barn - vad innebär det?” från Parenting Toolkit (www.asvz.nl). Dessutom ingår lektioner om och konkreta erfarenheter av att ta hand om en RCB-simulator (Real Care Baby). Eleverna svarade på frågor om vuxenliv och framtida föräldraskap före och efter modellen respektive före och efter väntetiden. 

Resultat 

Resultaten visade att de elever som arbetat med modellen i större usträckning ökade förmågan att göra informerade val och beslut om vuxenliv och framtida föräldraskap jämfört med kontrollgruppen, vilket gav ett första bevis på modellens effektivitet. 

Modellen kan ge underlag för att fatta informerade beslut

Forskarnas slutledning är att anpassad, teoretisk kunskap och konkreta erfarenheter kan öka elevernas förmåga att fatta informerade beslut om vuxenliv och föräldraskap. 

Referens

Höglund, B., Janeslätt, G., Arvidsson, P & Randell, E. (2023). Efficacy of a school-based intervention to influence attitudes about future parenting among Swedish youth with intellectual disability – An RCT study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, https://doi.org/10.1111/jar.13109

Länk

Efficacy of a school-based intervention to influence attitudes about future parenting among Swedish youth with intellectual disability – An RCT study.