Beteendeproblem hos barn till mammor med intellektuell funktionsnedsättning och lyhördhet

Denna studie undersökte beteendeproblem hos barn till mammor med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF), i relation till mammornas lyhördhet och traumatiska erfarenheter. Studien inbegrep också en matchad jämförelsegrupp.

Rapporter av beteendeproblem hos barn

Mammorna rapporterade kring beteendeproblem hos sina barn med ett frågeformulär (Bohlin & Hagekull, 1992) som besvarades i intervjuform. Frågorna gällde ilska, ängslan, hyperaktivitet och psykosomatiska symtom. Ett index över totala problem skapades också. Traumatiska erfarenheter och lyhördhet undersöktes som beskrivet i Granqvist och kollegor (2014), och i Lindberg och kollegor (2016).

Risk för beteendeproblem hos barn till mammor med IF och betydelsen av lyhördhet

Mammorna med IF rapporterade högre nivåer av beteendeproblem hos sina barn än mammorna i jämförelsegruppen. Detta gällde totala beteendeproblem, ilska, hyperaktivitet och psykosomatiska svårigheter. Lyhördhet hos mammor med IF var starkt associerat med beteendeproblem hos barnen. Låg lyhördhet hängde samman med ökad risk för rapporter om beteendeproblem, medan hög lyhördhet hängde samman med minskad risk. Traumatiska erfarenheter hos mammorna ökade risken för rapporter om beteendeproblem hos barnen. Forskarna sammanfattar att barn till mammor med IF tycks ha en förhöjd risk för beteendeproblem, och att föräldrastöd som utvecklar mammornas lyhördhet, samt stöd för att bearbeta traumatiska erfarenheter, kan ha positiva effekter för deras barns utveckling.

Referens

Forslund, T., Lindberg, L., & Granqvist, P. (2022). Behavior Problems among Children of Mothers with Mild Intellectual Disability: The Role of Maternal Sensitivity, Trauma History, and Intelligence. Disabilities, 2(3), 488–500. 

Länk

Behavior Problems among Children of Mothers with Mild Intellectual Disability: The Role of Maternal Sensitivity, Trauma History, and Intelligence