Emotionstolkning hos mammor med intellektuell funktionsnedsättning, traumatiska erfarenheter och deras barns anknytningskvalitet

Denna studie undersökte tolkning av emotioner i spädbarns ansiktsuttryck, hos mammor med intellektuell funktionsnedsättning (IF), i relation till traumatiska upplevelser och deras barns anknytningstrygghet.

Tjugotre mammor med mild IF gjorde uppgiften ”Infant Facial Expressions of Emotion from Looking at Pictures” (IFEEL). Mammorna tittade på trettio foton av spädbarns ansikten, och tolkade vilken emotion som visades i varje ansiktsuttryck.

Mammorna deltog också i en rigorös, anpassad traumaintervju, kring erfarenheter av vanvård under uppväxten samt fysiska, emotionella och sexuella övergrepp. Anknytningskvalitet hos deras barn (5-8 år) undersöktes med intervjumetoden ”the Separation Anxiety Test”. Studien inkluderade också en grupp normalbegåvade mammor (n = 25) och deras barn, matchade på socioekonomiska varibler.

Resultat

Mammorna med IF var lika korrekta som jämförelsemammorna i att tolka positiva och negativa ansiktsuttryck. En del mammor med IF uppvisade dock systematiska feltolkningar, ”bias”, så att de upplevde ansiktsuttrycken som visandes skam eller ilska. Feltolkningar av skam förekom framförallt hos mammor med IF som varit med om mycket trauma. Feltolkningar av skam var därtill relaterat till ökad sannolikhet för otrygg och desorganiserad anknytning hos deras egna barn.

Viktigt med intervention vid erfarenhet av trauma

Forskarna konkluderar att kontextuella variabler såsom trauma är viktiga för föräldraskap hos mammor med IF, och att mammor med IF kan behöva interventioner relaterat till egna erfarenheter av trauma samt i att tolka emotioner hos barn.

Referens

Hammarlund, M., Granqvist, P., & Forslund, T. (2021). Mothers With Mild Levels of Intellectual Disability: Emotion-Interpretation, Traumatization, and Child Attachment Representations. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 126(4), 341-356.

Länk

Mothers With Mild Levels of Intellectual Disability: Emotion-Interpretation, Traumatization, and Child Attachment Representations