Lyhördhet hos mammor med intellektuell funktionsnedsättning (IF), traumatiska erfarenheter och barns anknytningskvalitet

Denna studie undersökte lyhördhet mot barns signaler hos 26 mammor med IF, i relation till traumatiska erfarenheter och deras barns anknytningskvalitet. Studien inbegrep också en matchad jämförelsegrupp.

Observationer av lyhördhet

Lyhördhet undersöktes genom observationer av förälder-barn interaktion i fyra del-episoder om totalt 20 minuter, med och utan leksaker. Observationerna videoinspelades och kodades av två forskare ovetandes om mammorna tillhörde IF-gruppen eller jämförelsegruppen. Traumatiska erfarenheter och barns anknytning undersöktes som beskrivet i Granqvist och kollegor (2014).

Traumatiska erfarenheter ökar risk för låg lyhördhet

Det var stor variation i lyhördhet hos mammor med IF, från ganska hög till låg lyhördhet. Mammorna med IF hade lägre lyhördhet, i samtliga fyra delepisoder och generellt. Låg lyhördhet hos mammorna med IF, framförallt i en delepisod om ”delad uppmärksamhet”, där mammorna behövde hantera en egen uppgift och samtidigt vara lyhörd mot sina barns signaler, ökade sannolikheten för desorganiserad anknytning hos deras barn. Ett viktigt resultat var att traumatiska erfarenheter ökade risken för låg lyhördhet hos mammor med IF. Forskarna sammanfattar att det inte går att sätta likhetstecken mellan IF och låg lyhördhet, men att dessa mammor kan behöva stöd för att utveckla sin lyhördhet. Avslutningsvis menar också forskarna att prevention av traumatiska erfarenheter, och stöd för att bearbeta sådana erfarenheter, skulle kunna ha positiva effekter på lyhördhet hos mammor med IF.

Referens

Lindberg, L., Fransson, M., Forslund, T., Springer, L., & Granqvist, P (2016). Maternal sensitivity in mothers with mild intellectual disabilities is related to experiences of maltreatment and predictive of child attachment: A matched-comparison study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 30(3), 445-455. 

Artikel

Maternal Sensitivity in Mothers with Mild Intellectual Disabilities is Related to Experiences of Maltreatment and Predictive of Child Attachment: A Matched-Comparison Study.