Mammor med intellektuell funktionsnedsättning (IF), traumatiska erfarenheter, och deras barns anknytningskvalitet

Denna studie undersökte traumatiska erfarenheter hos 26 mammor med IF och deras barns anknytningskvalitet. Studien inbegrep också en matchad jämförelsegrupp av mammor utan IF och deras barn.

Anpassade intervjuer

I denna studie undersöktes mammornas erfarenheter av trauma genom intervjuer baserade på validerade frågeformulär anpassade för målgruppen. Traumatiska erfarenheter kunde handla om fysiska, sexuella eller emotionella övergrepp, omsorgssvikt eller traumatiska separationer från egna anknytningspersoner. Barns anknytningskvalitet undersöktes med intervjumetoden ”the Separation Anxiety Test (SAT)”.

Vanligt med erfarenhet av trauma

Nästan alla mammor med IF (91%) hade varit med om traumatiska erfarenheter. Många mammor med IF hade varit med om flera traumatiska erfarenheter, och traumatiska erfarenheter var vanligare hos mammorna med IF än jämförelsemammorna (31%). Det var stor variation i anknytningskvalitet hos barnen till mammor med IF, från trygg (35%) till desorganiserad anknytning (17%). Anknytningskvalitet var dock marginellt lägre hos barn till mammor med IF än hos jämförelsebarnen. Traumatiska erfarenheter hos mammor med IF ökade sannolikheten för otrygg och desorganiserad anknytning hos deras barn. Forskarna sammanfattar att det behövs preventivt arbete för att förhindra att kvinnor med IF utsätts för trauma, samt att mammor med IF kan behöva stöd i att bearbeta traumatiska erfarenheter, för eget mående och föräldrafungerande.

Referens

Granqvist, P., Forslund, T., Fransson, M., Springer, L., & Lindberg, L. (2014). Mothers with intellectual disability, their experiences of maltreatment, and their children's attachment representations: A small-group matched comparison study. Attachment & Human Development, 16(5), 417-436.

Artikel

Mothers with intellectual disability, their experiences of maltreatment, and their children’s attachment representations: a small-group matched comparison study