Upplevelser av att vara mamma när barnet är placerat

Denna intervjubaserade studie undersökte upplevelser av mammarollen hos elva mammor med kognitiva svårigheter och vars barn placerats i familjehem. Studien undersökte även mammornas upplevelser av stöd till dem.

Frustrerade mödrar

Forskarna noterar ett genomgripande tema: ”kämpande, beroende och frustrerade mödrar” samt tre kategorier med olika underkategorier.

Den första kategorin var ”jag är mamma” och innehöll ”jag kan vara en ansvarsfull mamma”, ”mitt barns behov kommer före mina behov”, ”jag saknar mitt barn hela tiden” och ”jag är fråntagen min mammaroll”. Mödrarna befanns vara i ett långvarigt tillstånd av förlust och placeringen utgjorde ett hot mot mammornas identitet. De kämpade för att behålla sin mammararoll och en aktiv relation med sina barn, bland annat genom att be om utökat umgänge.

Anpassad information

Den andra kategorin var ”jag är beroende av ett obegripligt system” och innehöll ”jag är ett offer för oförutsägbara villkor”, ”jag känner mig maktlös” och ”jag känner mig ständigt granskad”. Forskarna betonar att mödrarna behöver anpassad information för att kunna förstå, samarbeta och minska känslor av frustration.

Den tredje kategorin utgjordes av ”jag finner mig i min situation” och innehöll ”jag måste tänka om”, ”jag behöver stöd” och ”jag samarbetar på andras villkor”.  

Slutsats

Forskarna drar slutsatsen att mödrarna lämnas ensamma i en omvärderingsprocess och behöver stöd för att hantera sin situation vilket kan underlätta umgänge.

Referens

Janeslätt, G., Jöreskog, K., Lindstedt, H., & Adolfsson, P. (2019). Experiences of the maternal role and support in mothers with cognitive limitations who have children in placement. Child & Family Social Work(24), 494-502. doi:10.1111/cfs.12629

Artikel

Experiences of the maternal role and support in mothers with cognitive limitations who have children in placement