Upplevelser av att vara pappa med kognitiva svårigheter när barnet är placerat

Denna intervjubaserade studie undersökte upplevelser hos nio pappor med kognitiva svårigheter vars barn placerats i familjehem. I fokus för studien fanns pappornas erfarenheter av föräldraskapet, om umgänget med barnet och om vilket stöd i föräldraskapet de hade erfarenhet av.

Acceptans 

Forskarna noterar att papporna uttrycker både en acceptans och en frustration samtidigt i sin situation. 

Papporna verkade nöjda med sina barns livssituation, med familjerna de var placerade hos och de uppskattade samarbetet med familjehemmen och i viss mån också med socialtjänsten. 

I dessa sammanhang betonade papporna vikten av att vara självständig och ha ett jobb och beskrev sysselsättning som ett viktigt krav för pappor.  

Frustration 

Papporna berättade också att de hade erfarenheter från möten med socialtjänsten där de sig kände sig osäkra och maktlösa. De upplevde tillkortakommanden utifrån de kognitiva svårigheter de hade och att de inte fått det anpassade stöd de hade behövt.  

Papporna var besvikna på systemet, myndigheterna och på många möten med personal inom socialtjänsten. 

Papporna framstår som både tillfreds och uppgivna. Ställda inför situationen med placerade barn verkade de fokusera på att barnen hade det bra i sina familjehem och sedan också på det egna arbetet.  

Slutsats 

Studien visar att mer och anpassat stöd behöver ges till pappor även om de inte begär sådant stöd. Ökade insatser från de som arbetar inom socialtjänsten kan minska risken för att fäder distanserar sig/lämnar över åt andra. Det är viktigt att använda anpassningar i alla skeden av samarbetet med papporna för att de ska vara engagerade och informerade fäder till sina barn. 

Referens 

Adolfsson, P., Lindstedt, H., Janeslätt, G., & Jöreskog, K. (2023). A father nevertheless: Self-confident but resigned fathers with children in foster care. Journal of Intellectual Disabilities, 0(0).  

Länk

A father nevertheless: Self-confident but resigned fathers with children in foster care