Kognitiva svårigheter

Kognitiva funktioner är de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information.

Ryggen på en flicka  som står på en väg omgiven av träd.