Kognitivt och kommunikativt stöd

Personer med kognitiva och kommunikativa svårigheter kan behöva anpassat stöd för att uttrycka sig och att förstå. Bildstöd är ett hjälpmedel som underlättar kommunikation. Här finns bildstöd att ladda ner för utskrift.