Adaptiva och kognitiva funktioner

Ett samtalsmaterial för att enklare kunna ringa in kognitiva svårigheter, så att lämpliga anpassningar kan göras.

Informationsblad med bildstöd adaptiva och kognitiva funktioner