Pyramiden

Pyramiden är en modell för kartläggning av föräldrars förmåga till beslutsfattande kring barns behov när föräldrar har kognitiva svårigheter. Modellen kommer från en vägledning framtagen i Australien för yrkesverksamma i syfte att öka kunskaper och färdigheter när det gäller bedömning av föräldraförmåga hos föräldrar med kognitiva svårigheter. Pyramiden är en illustration av en viktig komponent i föräldraförmågan - förmågan att både fatta och ombesörja beslut som rör barnets behov av omsorg och trygghet.

Bild av pyramiden Föräldrars beslutsfattande kring barns behov