Visuellt stöd - De åtta frågorna

De åtta frågorna kan med fördel användas av såväl yrkesverksamma som föräldrar för att checka för förståelse. Det handlar om att säkerställa att informationen är tydlig och att eventuella överenskommelser uppfattas lika.

Visuellt stöd-De åtta frågorna.

Så här är det visuella stödet tänkt att användas

De åtta frågorna är bra att utgå ifrån för att undvika missförstånd och stress.  Både föräldern och den yrkesverksamme bör besvara de åtta frågorna så att det blir tydligt vad som har överenskommits.