Bildstöd - Skattningsskala ansikten

Skattningsskala med olika ansiktsuttryck.

Självskattningsskalor kan användas för att visuellt uttrycka känslor och åsikter.

Så här är bildstödet tänkt att användas

Be föräldern peka på ett av skattningsskalans fem ansikten eller den siffra som motsvarar förälderns känsla i en fråga eller en situation. Genom att fånga känslan kan det bidra till att öppna upp för att mötas i samtalet.