Bildstöd - Föräldraförmåga

Bildstöd föräldraförmåga.

Föräldraförmåga kan beskrivas utifrån begreppen kunskap, färdighet och tillämpning. Detta bildstöd bidrar till att föräldern och den yrkesverksamma kan sortera förälderns styrkor och tillsammans komma överens om eventuellt behov av ett anpassat föräldraskapsstöd.

Så här är bildstödet tänkt att användas

Har föräldern nödvändiga kunskaper om varför det exempelvis är viktigt att ge sitt barn uppmärksamhet? Har föräldern färdigheter om hur den kan ge uppmärksamhet? Hur tillämpar föräldern sina kunskaper och färdigheter? 

Föräldrar behöver veta, kunna och göra så att barnets behov kan tillgodoses.