Bildstöd Förlossning

Ett hjälpmedel för att ge mer känsla av kontroll under förlossningen. En tidsaxel av olika stadier i förlossningsarbetet. Början av tidsaxeln symboliserar tiden där förlossningen startat och slutet är när barnet är fött och ligger på magen.

Illustration av gravid kvinna och en tidsaxel för att illustrera i vilket stadie förlossningen är i.