Bildstöd - Förlossning

Barnmorskan kan använda bildstödet för att visa mamman var i förlossningsarbetet hon befinner sig. Mamman får då en visuell bild av hur många steg som kvarstår innan ögonblicket när hon har sin baby på magen. Tanken är att bildstödet ska bidra till trygghet och kontroll under förlossningsarbetet.

Illustration av gravid kvinna och en tidsaxel för att illustrera i vilket stadie förlossningen är i.