Visuellt stöd - Förlossning

Barnmorskan kan använda det visuella stödet för att visa mamman var i förlossningsarbetet hon befinner sig. Mamman får då en visuell bild av hur många steg som kvarstår innan ögonblicket när hon har sin baby på magen. Tanken är att det visuella stödet ska bidra till trygghet och kontroll under förlossningsarbetet.

Illustration av gravid kvinna och en tidsaxel för att illustrera i vilket stadie förlossningen är i.