Bildstöd - Ja eller Nej

Bildstöd Ja eller Nej.

I samtal med föräldrar kan den yrkesverksamme ibland uppfatta att det finns en underliggande tveksamhet i föräldrarnas svar på frågor. Detta bildstöd är en självskattningsskala. Det kan användas för att visuellt uttrycka känslor och åsikter.

Så här är bildstödet tänkt att användas

Be föräldern peka på det ansikte som motsvarar känslan av hur mycket föräldern menar ja eller nej. Med bildstödet som utgångspunkt kan den yrkesverksamme bland annat fånga känslan och förståelsen av frågan.