Bildstöd - Ja eller Nej

Visuellt stöd Ja eller Nej.

I samtal med föräldrar kan den yrkesverksamme ibland uppfatta att det finns en underliggande tveksamhet i föräldrarnas svar på frågor. Det visuella stödet är en självskattningsskala. Det kan användas för att visuellt uttrycka känslor och åsikter.

Så här är det visuella stödet tänkt att användas

Be föräldern peka på det ansikte som motsvarar känslan av hur mycket föräldern menar ja eller nej. Med det visuella stödet som utgångspunkt kan den yrkesverksamme bland annat fånga känslan och förståelsen av frågan.