Bildstöd - Skattningsskala siffror

Skattningsskala siffror.

Självskattningsskalor kan användas för att visuellt uttrycka känslor och åsikter.

Så här är bildstödet tänkt att användas

Detta bildstöd är en självskattningsskala där föräldern genom att ange en siffra mellan 1-8 får visuellt stöd för att uttrycka känslor och åsikter.