SUF-Kunskapscentrums bakgrund

SUF-Kunskapscentrum startade som ett arvsfondsfinansierat projekt med Regionförbundet i Uppsala län som huvudman. SUF-Kunskapscentrum övergick till permanent verksamhet år 2017 och är organiserat till Nära vård och hälsa, Region Uppsala.

Här finns flera publikationer som rör SUF-Kunskapscentrums utveckling från projekt till etablerad verksamhet. En del av rapporterna är utvärderingar och översyner. Här finns också tidiga och senare publikationer om erfarenheter och utvecklingsfrågor från SUF-Kunskapscentrums verksamhet.

Översyn av SUF-Kunskapscentrum (2023).

Foraldrar med kognitiva svarigheter på allmänna barnhuset.se (2012).

Kunskap- och kompetenspåfyllnad förmedlat av SUF-Kunskapscenter på docplayer.se (2012).

Utvärderingsrapport av checklistor för tålamod och gemenskap på  arvsfonden.se (2009).

FIB-projektet Uppsala län på arvsfonden.se (2009).