Tolkkurser

Hos oss på Wiks folkhögskola kan du studera till tolk genom att gå en ettårig grundutbildning till kontakttolk på halvfart och distans, med sex årliga träffar på Wik ett par mil utanför Uppsala. Vi ger också fördjupningskurser och preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov. Alla våra tolkkurser står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Grundutbildning till kontakttolk 50 procent distans

Vi håller ansökan öppen för dig som söker utbildningen i armeniska! Vi tar fortfarande emot ansökningar till grundutbildningen (GUA 2021), men endast i armeniska, för övriga språk är ansökan stängd. Utbildningen är på ett år och ges på distans, halvfart (50 procent). Du som läser kursen är berättigad till studiemedel från CSN.

Validering

Är du aktiv och registrerad tolk, men inte gått grundutbildningen till kontakttolk, kan du validera dina kunskaper och färdigheter mot grundutbildningen hos oss.

Preparandkurs AT 1

Denna kurs förbereder dig, som redan är verksam tolk, för Kammarkollegiets auktorisationsprov. Kursen är uppdelad på fem kurshelger och ges på plats på Wiks folkhögskola med start den 15 januari.

tolkning på akutmottagning

Kursen är inställd på grund av rådande pandemi. Denna kurs riktar sig till aktiva tolkar som vill höja sin kunskaper inom tolkning på akutmottagning. Vi träffas under två kurshelger på Wik med start den 5 mars.

Fördjupningskurs - tolkning inom psykiatrin

Fördjupningskurs för dig som verksam tolk. Start 8 oktober 2021.

Tolkning inom beroendeproblematik

Är du verksam tolk och vill höja din förståelse och kunskapsnivå inom området beroendeproblematik? Delta i kursen som går under en helg den 23-25 april.

Preparandkurs AT 2

Denna kurs förbereder dig, som redan är verksam tolk, för Kammarkollegiets auktorisationsprov. Kursen är uppdelad på fem kurshelger och ges på plats på Wiks folkhögskola med start den 7 maj.

Preparandkurs RT

Denna kurs förbereder dig, som redan är verksam tolk, för Kammarkollegiets prov för speciell kompetens som rättstolk (RT). Kursen är uppdelad på fyra kurshelger och ges på plats på Wiks folkhögskola med start den 20 augusti.

Fördjupningskurs i straffrätt 2021

Wiks folkhögskola en fördjupningskurs i straffrätt för dig som tolk hösten 2021. Vi träffas under tre kurshelger med start den 29 oktober. Sista ansökningsdag 10 oktober 2021.

Kontakt

Martin Svanström
Utbildningsansvarig 

martin.svanstrom@regionuppsala.se

018 611 66 58

 

Ulf Karlsson
Tolkkursadministratör

ulf.m.karlsson@regionuppsala.se 

018 611 66 71

Martin Svanström

Ulf Karlsson