Tolkkurser

Hos oss på Wiks folkhögskola kan du studera till tolk genom att gå en ettårig grundutbildning till kontakttolk på halvfart och distans, med sex årliga träffar på Wik ett par mil utanför Uppsala. Vi ger också fördjupningskurser och preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov. Alla våra tolkkurser står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

 

 

 

Hos oss på Wiks folkhögskola kan du söka utbildningar med start hösten 2020

Sök här

Grundutbildning till kontakttolk 50% distans

På Wiks folkhögskola utanför Uppsala kan du läsa till kontakttolk. Utbildningen är på ett år och ges på distans, halvfart (50%). Du som läser kursen är berättigad till studiemedel från CSN.

Validering

Är du aktiv och registrerad tolk, men inte gått grundutbildningen till kontakttolk, kan du validera dina kunskaper och färdigheter mot grundutbildningen hos oss.
Kurs i tolkning på akutmottagning

Tolkning på akutmottagning

Kursen tolkning på akutmottagning riktar sig till dig som är verksam tolk och vill utvecklas och förbättra din förmåga att tolka inom akutsjukvården och på en akutmottagning. Kursstart 18/9.

Kontakt

Martin Svanström

Ansvarig tolkkurser

Ulf Karlsson

Administratör