Tolkkurser

Hos oss på Wiks folkhögskola kan du studera till tolk genom att gå en ettårig grundutbildning till kontakttolk på halvfart och distans, med sex årliga träffar på Wik ett par mil utanför Uppsala. Vi ger också fördjupningskurser och preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov. Alla våra tolkkurser står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Personer som sitter framför dator.

Grundutbildning till kontakttolk 50 procent distans

På Wiks folkhögskola utanför Uppsala kan du läsa till kontakttolk. Utbildningen är på ett år och ges på distans, halvfart (50 procent). Du som läser kursen är berättigad till studiemedel från CSN.
Finger som pekar på ord i lexikon.

Validering

Är du aktiv och registrerad tolk, men inte gått grundutbildningen till kontakttolk, kan du validera dina kunskaper och färdigheter mot grundutbildningen hos oss.
Tolkurs fördjupning inom psykiatri

Fördjupningskurs - tolkning inom psykiatrin

Fördjupningskurs för dig som verksam tolk.

Fördjupningskurs i straffrätt 2020

Fördjupningskurs i straffrätt för dig som tolk, start hösten 2020. Vi träffas under tre kurshelger med start den 20 november. Sista ansökningsdag 31 oktober.
Bild på blad i en bok

Preparandkurs AT 1

Denna kurs förbereder dig, som redan är verksam tolk, för Kammarkollegiets auktorisationsprov. Kursen är uppdelad på fem kurshelger och ges på plats på Wiks folkhögskola med start den 15 januari.

tolkning på akutmottagning

Denna kurs riktar sig till aktiva tolkar som vill höja sin kunskaper inom tolkning på akutmottagning. Vi träffas under två kurshelger på Wik med start den 5 mars.
Två människor somsitter ner och  samtalr vid ett bord. den ena syns framifrån och den andra bakifrån.

Tolkning inom beroendeproblematik

Är du verksam tolk och vill höja din förståelse och kunskapsnivå inom området beroendeproblematik? Delta i kursen som går under en helg den 23-25 april.

Preparandkurs AT 2

Denna kurs förbereder dig, som redan är verksam tolk, för Kammarkollegiets auktorisationsprov. Kursen är uppdelad på fem kurshelger och ges på plats på Wiks folkhögskola med start den 7 maj.

Preparandkurs RT

Denna kurs förbereder dig, som redan är verksam tolk, för Kammarkollegiets prov för speciell kompetens som rättstolk (RT). Kursen är uppdelad på fyra kurshelger och ges på plats på Wiks folkhögskola med start den 20 augusti.

Fördjupningskurs i straffrätt 2021

Wiks folkhögskola en fördjupningskurs i straffrätt för dig som tolk hösten 2021. Vi träffas under tre kurshelger med start den 29 oktober. Sista ansökningsdag 10 oktober 2021.

Kontakt

Martin Svanström

Ansvarig tolkkurser

Ulf Karlsson

Administratör