Tolkkurser

Hos oss på Wiks folkhögskola kan du studera till tolk genom att gå en ettårig grundutbildning till kontakttolk på halvfart och distans, med sex årliga träffar på Wik ett par mil utanför Uppsala. Vi ger också fördjupningskurser och preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov. Alla våra tolkkurser står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Tolkkursadministrationen har semesterstängt vecka 29-32 sommaren 2021.

Grundutbildning till kontakttolk 50 procent distans VT 22

Vårens grundutbildning till kontakttolk startar den 17 januari 2022. Utbildningen är på ett år och ges på distans, halvfart (50 procent). Du som läser kursen är berättigad till studiemedel från CSN. Sista ansökningsdag 31/10 - 2021. Tolkkursadministrationen har semesterstängt vecka 29-32 sommaren 2021.

Validering

Är du aktiv och registrerad tolk, men inte gått grundutbildningen till kontakttolk, kan du validera dina kunskaper och färdigheter mot grundutbildningen hos oss.

Fördjupningskurs - tolkning inom psykiatrin

Fördjupningskurs för dig som verksam tolk. Kursen är uppdelad på två kurshelger med start 8 oktober 2021.

Tolkning inom beroendeproblematik

Är du verksam tolk och vill höja din förståelse och kunskapsnivå inom området beroendeproblematik? Delta i kursen som går under en helg den 15-17 oktober. Sista ansökningsdag 19 september.

Preparandkurs RT

Denna kurs förbereder dig, som redan är verksam tolk, för Kammarkollegiets prov för speciell kompetens som rättstolk (RT). Kursen är uppdelad på fyra kurshelger och ges på plats på Wiks folkhögskola med start den 20 augusti.

Fördjupningskurs i straffrätt 2021

Wiks folkhögskola en fördjupningskurs i straffrätt för dig som tolk hösten 2021. Vi träffas under tre kurshelger med start den 29 oktober. Sista ansökningsdag 17 oktober 2021.

Yrkeshögskoleutbildning - kontakttolk

Talar du arabiska, somaliska eller tigrinja? Då har vi utbildningen för dig! Utbildningen är på 300 YH poäng och ger en yrkeshögskoleexamen. Vi är klara med antagningsarbetet inför yrkeshögskoleutbildningen till kontakttolk med start 22 mars 2021. Kursen är fullsatt och vi ser fram emot utbildningsstart. Ansökan till nästa utbildning öppnar i maj 2022. Tolkkursadministrationen har semesterstängt vecka 29-32 sommaren 2021.

Kontakt

E-post: wiktolk@regionuppsala.se

Vecka 29-32 sommaren 2021 håller tolkkursadministrationen semesterstängt.  

Martin Svanström

Ulf Karlsson