Wikparken

Upplev Wikparken - en naturpark på Wik! Promenera, titta på utsikten, lek och lär bland träden. En härlig barnvänlig naturpark som är öppet året runt.

Informationsskylt i Wikparken. Foto: Charlotte Björck

Har du varit i Wikparken? Hör du fåglarna, ser solglittret på vattnet? Rätt vad det är står en klunga helt lugna kor och hälsar bredvid en grind. Vägarna slingrar sig och går raka. Här kan du ta dig fram med barnvagn och rullstol på Genvägen, en slinga på 1,2 kilometer. Eller gå den lite längre Wikstigen som är 3,2 kilometer. Det finns en fin utsiktsplats vid en flik av Lårstaviken. Det går att ta sig ett dopp om sommaren. Och en avstickare till en äppellund.

Vitsippor nära Lårstaviken i Wikparken. Foto: Charlotte Björck

Naturupplevelse hela året

I Wikparken möts du av många olika blommor och gamla träd som sträcker sig majestätiska mot himlen. Har du tur kan du se kungsängsliljan, Upplands landskapsblomma. Och här finns förstås fullt av småkryp, för den som tittar noga. Men det räcker att insupa doften, av gräs, trä, jord och blom. Vatten och snö. Löv och bark. Känna vinden mot ansiktet.

Ta bussen eller cykeln till Wikparken, alldeles invid Wiks slott! Det finns också parkering om du färdas med bil. Parken står öppen året om! På vintern plogas stigarna.

Kor i Wikparken. Foto: Charlotte Björck

Viloplats i Wikparken. Foto: Charlotte Björck

Engelsk park 1823

Wikparken har inte alltid sett ut som den gör idag. De tidigare kala och betade backarna är numera skog med spår av hassellundar och ekhagar. 1823 gjordes den om till engelsk park. Målet var att försköna naturen och göra den lagom vild. Nya träd planterades, sevärdheter anlades och man lade grunden för dagens stigsystem. Runt sekelskiftet 1900 nådde parken sin fulla prakt.

Kungsängsliljor i Wikparken. Foto: Charlotte Björck

Från katastrof till bete, slåtter och löväng

Utvecklingen från 1920-talet innebar en katastrof för parken. Skötseln upphörde och parken växte successivt helt igen. Många ursprungliga hagmarksträd dog. Genom Upplandsstiftelsens försorg restaurerades området 2000-2002. Betesdrift, slåtter och lövängsbruk har återupptagits. Ekar har getts ljus genom att skymmande buskar och träd tagits bort. Hassellundar och parkmiljöer har dock lämnats ifred för att bevara natur- och kulturvärden.

Utblick i Wikparken. Foto: Charlotte Björck

Stig i Wikparken. Foto: Charlotte Björck

Ett rikt växt- och djurliv

I de gamla hagmarksekarna bor många olika slags växter och djur. Där finns svampar, lavar, mossor och insekter, men också fladdermöss och fåglar utnyttjar håligheter och den grova barken. Upplandsstiftelsen, som har ansvaret för skötseln av Wikparken, vill främja utvecklingen av den biologiska mångfalden och lämnar därför kvar döda träd och grenar i parken. Wikparkens ekar skyddas av en bestämmelse som syftar till att bevara viktiga naturtyper i Europa.

Betesdjur, får och kor, används för att hålla parken öppen. Djuren är inte farliga även om de ska behandlas med respekt. Håll avstånd till flocken och håll hunden kopplad!

Äppellunden i Wikparken. Foto: Charlotte Björck

Lätta stigar och intressanta faktastolpar

Parkens stigar är lätta att ta sig fram på och det finns mycket att se längs dem. Genvägen, 1,2 kilometer, är framkomlig med barnvagn och rullstoll och fri från betesdjur. Tack vare informationsstolpar längs vägen kan man ta del av intressanta fakta om platsen.

Korsning i Wikparken. Foto: Charlotte Björck

Varmt välkommen till Wikparken, året om!

Foto och inledande text: Charlotte Björck