Wikparken

Upplev Wikparken - en naturpark på Wik! Promenera, titta på utsikten, lek och lär bland träden. En härlig barnvänlig naturpark som är öppen året runt.

Promenera i Wikparken

Parkens stigar är lätta att ta sig fram på och det finns mycket att se längs vägen som har bra informationsstolpar där du kan lära dig mer om platsen. I parken kan du gå två olika fina promenadslingor:

  • Genvägen som är 1,2 kilometer lång  och den kan du gå med barnvagn och rullstol. Den är blåmarkerad och startar vid Utsikten ute i parken. Fri från betesdjur. På den här slingan kan du se konstverket Achairisachairisachair. Det är en nästan två meter hög skulptur i brons som föreställer ett avhugget träd med en stol halvt utformad ur stammen. Läs mer om konstverket.
  • Wikstigen som är 3,2 kilometer lång. Den är rödmarkerad och startar vid slottet. Betesdjur finns.

Lek i parken

Wikparken inbjuder till lek och är perfekt för barnen. Prova på något av uppdragen du hittar på stolparna längs parkens stigar. Längs Wikstigen mot vattnet httar du kojbyggarland. Använd pinnar och grenar som ligger på marken och din fantasi för att bygga vidare på kojorna. 

Kojbyggarland

Wikparken är en härlig plats att leka på. På stolparna längs med stigarna finns kluriga uppdrag. När du har gått en liten bit in i parken hittar du kojbyggarland, där du kan fortsätta bygga på kojorna med pinnar och grenar som finns utlagda där. Använd din fantasi och bygg din egen stil.

Naturupplevelse hela året

I Wikparken kan du uppleva orörd natur och många olika blommor och gamla träd. Här växer till exempel kungsängsliljan, Upplands landskapsblomma som blommar på våren. Parken är öppen att besöka under hela året och på vintern är stigarna plogade om det är snö.

Engelsk park 1823

Wikparken har inte alltid sett ut som den gör idag. De tidigare kala och betade backarna är nu skog med spår av hassellundar och ekhagar. 1823 gjordes den om till engelsk park. Målet var att försköna naturen och göra den lagom vild. Runt sekelskiftet 1900 nådde parken sin fulla prakt.

Kungsängsliljor i Wikparken. Foto: Charlotte Björck

Från katastrof till bete, slåtter och löväng

Utvecklingen från 1920-talet innebar en katastrof för parken. Skötseln upphörde och parken växte successivt helt igen. Många ursprungliga hagmarksträd dog. Tack vare Upplandsstiftelsen blev området restaurerat mellan åren 2000-2002. Betesdrift, slåtter och lövängsbruk har återupptagits. Ekar har fått mer utrymme och skymmande buskar och träd är bortröjda. Det finns en del hassellundar och parkmiljöer som finns kvar för att bevara viktiga natur- och kulturvärden.

Ett rikt växt- och djurliv

I de gamla hagmarksekarna bor många olika slags växter och djur. Där finns svampar, lavar, mossor och insekter, men också fladdermöss och fåglar utnyttjar håligheter och den grova barken. Upplandsstiftelsen, som har ansvaret för skötseln av Wikparken, vill främja utvecklingen av den biologiska mångfalden och lämnar därför kvar döda träd och grenar i parken. Wikparkens ekar skyddas av en bestämmelse som syftar till att bevara viktiga naturtyper i Europa. På sommaren går det får och kor och betar för att hålla parkens marker öppna. Behanda djuren med respekt och håll avstånd till flocken. Har du hund måste du hålla den kopplad.