Historiska byggnader

På Wik finns flera byggnader av kulturhistoriskt värde. Wiks slott har en omgivning med byggnader från 1700- och 1800-talen som tillsammans med slottsparken bildar ett herrgårdslandskap. Slottet blev ett byggnadsminne 1982.

Slott med gamla anorWiks slott. Foto: Jeanette Wetterström

Wiks slott är ett av landets bäst bevarade medeltida fasta hus. Byggnaden uppfördes troligen under 1400-talet och är ett senmedeltida stenhus byggt i gråsten och tegel. Gården som har legat där har äldre anor och de äldsta kända ägare levde på 1200-talet. Byggherre till Wik var troligtvis den danske riddaren Claus Nielsen, eller dennes son, Niels Claussen.

Slottsbyggnaden är ett högt tornhus som ligger på ett strategiskt läge nära vattnet. De små hörntornen på yttermuren kallas tureller och är från medeltiden.

Ombyggnad på 1600-talet

Från början hade slottet nio eller elva våningar. Idag har byggnaden sju våningar. Vid en ombyggnad i mitten av 1600-talet lät greve Gustaf Horn riva de översta våningarna. Slottet var så förfallet och behövde en stor förändring. Det blev en ny entré med barockportal och en stor stenbro istället för en gammal vindbrygga. Huvudingången leder direkt in i slottets fjärde våning. En central trappa inne i byggnaden kom till vid den renoveringen.

Restaurering vid mitten av 1800-talet

Under entréplanet finns tre källarvåningar som har kvar en medeltida Wiks slott i historisk tidprägel. Två trappor upp från entrévåningen ligger Riddarsalen som fick sin inredning vid nästa stora restaurering av slottet under mitten av 1800-talet. Byggnaden restaurerades efter ritningar av Fredrik Wilhelm Scholander (1816-1881), som var en känd svensk arkitekt och målare.

Det var Wiks slotts dåvarande ägare general von Essen som engagerade Scholander. Scholander gav Riddarsalen en nybarock inredning med en öppen spis i målad gips.

Scholander såg även till att slottet fick ett nytt tak, med en stor så kallad takryttare. Detta pampiga yttertak finns kvar idag. Det finns inte mycket kvar av slottets inredning från medeltiden.

Stenhuset från 1700-talet

Huset som ligger på gårdsplanen vid slottet kallas för Stenhuset. Slottsägaren byggde huset 1751 som bostadshus åt sig och sin familj. Från början var det endast mittpartiet som fanns men 1823 byggdes flyglar till på bägge sidor efter ritningar av arkitekten C. Chr. Gjörvell.

Stenhuset invid Wiks slott. Foto: Jeanette Wetterström

Stenhuset invid Wiks slott. Foto: Jeanette Wetterström.

Tengboms uthuslänga

Ett bit från slottet finns en uthuslänga i trä från 1910-talet, ritad av arkitekten Ivar Tengbom. Det är folkhögskolan som använder huset idag.

Tengbomska huset på Wik.  Foto: Jeanette Wetterström.

Region Uppsala äger byggnaderna

Det är Region Uppsala som äger byggnaderna på Wikområdet sedan 1923. Då gjorde landstinget i ordning slottet och lokalerna för att Wiks folkhögskola skulle kunna ha undervisning där.

Parken och omgivningarna

Byggnaderna på Wik och den anlagda parken runt omkring bildar en helhet. Upplandsstiftelsen har restaurerat de betesmarker och skogen som finns och kring slottet och det finns fina promenadstigar. I parken finns många fina naturmiljöer och vilda blommor. Det finns en liten strand och badbrygga invid viken. 

Bild 1: Slottet från framsidan som det såg ut år 2011. I bakgrunden skymtar Mälarens vatten i Lårstaviken.

Bild 2: Wiks slott efter restaureringen vid mitten av 1800-talet. Teckning på trä från samma tid av Magnus Isaeus. 

Bild 3: Stenhuset byggdes år 1751 och ses här framifrån. Bilden visar tydligt den mittersta och ursprungliga huskroppen och de två flyglarna på var sin sida. Slottets ingång ligger till höger om Stenhuset utom synhåll på bilden.

Bild 4: Stenhuset sett från baksidan.

Bild 5: Tengboms byggnad.