Visir Uplandia

Appen Visir Uplandia är ett samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala universitet och grafikföretaget Disir Productions och är en del av projektet Augmented Export som är en satsning på hållbar produktutveckling inom natur- och kulturturism för internationell marknad.

Illustration från appen Visir Uplandia

I appen får vi lära oss att Viks slott är ett av Sveriges mest välbevarade medeltida slott och att fastigheten är mycket ovanlig då den har gått i arv ända från 1300-talet fram till 1800-talet utan att någonsin säljas. Flera gånger har ägarna till Vik varit kvinnor och vår ledsagare genom Viks historia är den mest framträdande – ingen mindre än Ramborg Israelsdotter. Ramborg levde på 1300-talet och tillhörde släkten And som var en av de mest tongivande medeltida släkterna i Uppland. Hon var även syssling till den heliga Birgitta.

Illustration från appen Visir UplandiaEn stor del av Viks äldre historia är fortfarande höljd i dunkel och i Visir Uplandia presenteras några möjliga historiska förhållanden. På plats på Wik tar Ramborg Israelsdotter med besökaren på en resa genom tiden och berättar om historiska skeenden och sägner som utspelat sig på Wiks slott. Utgångspunkten är år 1570 och Ramborg, som är mycket fäst vid sitt forna hem har dröjt sig kvar några århundraden för att vaka över gården. Hon berättar om sin egen släkthistoria, återger legenden om hur hon blivit så rik genom att få tag på guld från trollen och återberättar historien om Anna von der Grünau från Sachsen som dog en tragisk död och som sedan setts spöka på området. Ramborg berättar hur Gustav Vasa ett helt år belägrade Wiks slott utan att komma innanför murarna och om Sigrid Bielke som tillsammans med Gustaf Horn på 1600-talet började renovera slottet och gav det mycket av det utseende som kom att bestå fram till modern tid.

Faktaunderlaget är framför allt hämtat från boken ”Vik – historia, miljö & människor” utgiven av Upplandsmuseet år 2015.